Facebook

Sözlük

banned

adjective

Türkçe'si yasaklı,yasaklanmış
Tür adjective
Örnek Cümle
In Shakespeare’s time, the theatre was a popular form of entertainment and remained so until it was banned in 1649.
Shakespeare ’in döneminde, tiyatro, yaygın bir eğlence biçimiydi ve 1649’da yasaklanıncaya kadar öyle kaldı.