Facebook

Sözlük

basic

adjective

Türkçe'sitemel
Türadjective
Örnek Cümle
One ten-millionth of this was called one metre and became the basic unit of the metric system.
Bunun on milyonda birine metre denildi ve metrik sistemin temel birimi oldu.

Alternatif öneriler:

basicallybasics