Facebook

Sözlük

basic

adjective

Türkçe'si temel
Tür adjective
Örnek Cümle
Although many cells of the human body differ markedly from each other in some respects, all of them have certain common basic characteristics.
İnsan vücudunun pek çok hücresi bazı açılardan birbirinden belirgin olarak farklı olsa da hepsinin belirli ortak temel özellikleri vardır.