Facebook

Sözlük

basically

adverb

Türkçe'si temelde
Tür adverb
Örnek Cümle
Global warming is basically the increase in the temperatures of the Earth's atmosphere, land masses and oceans.
Küresel ısınma temelde dünyanın atmosferinin, kara parçalarının ve okyanusların sıcaklığındaki artıştır.