Facebook

Sözlük

basis

noun

Türkçe'si esas,temel
Tür noun
Örnek Cümle
The basis for any long-term solution to poverty rests in a community's ability to help those living in poverty raise their own incomes.
Yoksulluk için uzun vadede temel çözüm, toplumun yoksulluk içinde yaşayan insanların kendi gelirlerini arttırmalarına yardım etme becerisine dayanmaktadır.