Facebook

Sözlük

beam

verb

Türkçe'sigülümsemek,ışık saçmak
Türverb
Örnek Cümle
The electron microscope uses a beam of electrons instead of light waves.
Elektron mikroskobu ışık dalgaları yerine elektron ışınları kullanılır.

noun

Türkçe'siışın
Türnoun
Örnek Cümle
The electron microscope uses a beam of electrons instead of light waves.
Elektron mikroskobu ışık dalgaları yerine elektron ışınları kullanılır.

Alternatif öneriler:

beamingsunbeam