Facebook

Sözlük

beam

verb

Türkçe'si gülümsemek,ışık saçmak
Tür verb
Örnek Cümle
The electron microscope uses a beam of electrons instead of light waves.
Elektron mikroskobu ışık dalgaları yerine elektron ışınları kullanılır.

noun

Türkçe'si ışın
Tür noun
Örnek Cümle
The electron microscope uses a beam of electrons instead of light waves.
Elektron mikroskobu ışık dalgaları yerine elektron ışınları kullanılır.