Facebook

Sözlük

bearing

noun

Türkçe'si ilgi, duruş biçimi
Tür noun
Örnek Cümle
When comparing prices, it is worth bearing in mind that the quantity may vary as well as the quality.
Fiyatları karşılaştırırken, nitelik gibi niceliğin de farklılık gösterebileceğini hatırlamada yarar var.