Facebook

Sözlük

because of

prepositional phrase

Türkçe'si -den dolayı, -ın yüzünden
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
According to scientists, the climates in the world have become warmer because of waste gases that are spreading into the atmosphere.
Bilim adamlarına göre, atmosfere yayılmakta olan atık gazlar nedeniyle dünyadaki iklimler daha sıcak bir hale gelmiştir.