Facebook

Sözlük

because of

prepositional phrase

Türkçe'si -den dolayı, -ın yüzünden
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
Teen addicts need to be treated differently because of their age and physical attributes.
Genç bağımlıların, yaşlar ve fiziksel özelliklerinden dolayı farklı şekilde tedavi edilmeleri gerekir.