Facebook

Sözlük

because

connector

Türkçe'si -dığı için, çünkü
Tür connector
Örnek Cümle
This novel fails because the main theme which is in fact extremely interesting has not been adequately developed.
Bu roman, aslında son derece ilginç olan ana tema yeterince geliştirilmemiş olduğu için başarısızdır.