Facebook

Sözlük

because

connector

Türkçe'si -dığı için, çünkü
Tür connector
Örnek Cümle
Temples were the most important public buildingsin ancient Greece, because religion was a centralpart of daily life.
Eski Yunan‘da tapınaklar en önemli kamu binalarıydı;çünkü din, günlük yaşamın temel bir parçasıydı.