Facebook

Sözlük

become

verb

Türkçe'si olmak, ...hale gelmek
Tür verb
Örnek Cümle
But it has become increasingly hard to sustain the idea that Britain has the best television in the world.
Ancak, İngiltere'nin dünyada en iyi televizyona sahip olduğu görüşünü sürdürmek giderek zorlaşmıştır.