Facebook

Sözlük

become

verb

Türkçe'si olmak, ...hale gelmek
Tür verb
Örnek Cümle
Education in the Middle Ages was conducted in Latin, and the main goal for receiving an education was to become a cleric.
Orta çağda eğitim Latince yürütülüyordu ve eğitim almanın başlıca amacı, rahip olmaktı.