Facebook

Sözlük

become

verb

Türkçe'si olmak, ...hale gelmek
Tür verb
Örnek Cümle
When people are exposed to toxic waste, they may become ill or die.
İnsanlar zehirli atığa maruz kaldıklarında, hasta olabilir yada ölebilirler.