Facebook

Sözlük

before

preposition

Türkçe'si -den önce
Tür preposition
Örnek Cümle
The proposal had been discussed in detail before they reached a decision.
Onlar bir karara varmadan önce öneri ayrıntılı bir biçimde tartışılmıştı.

adverb

Türkçe'si daha önce, daha önceden
Tür adverb
Örnek Cümle
Lawrence in 1534, is generally regarded as Canada’s founder, the Vikings are believed to have reached the Atlantic coast centuries before him.
Lawrence Körfezi’ne ulaşan Fransız kâşif Jacques Cartier genel olarak Kanada’nın kurucusu sayılıyorsa da, Vikinglerin ondan yüzyıllar önce Atlantik kıyısına ulaştıklarına inanılmaktadır.

connector

Türkçe'si -den önce
Tür connector
Örnek Cümle
In general, the force opposing motion is slightly greater before one surface starts moving over another surface than after movement has started.
Bu biraz büyük güce durağan sürtünme denir.

Alternatif öneriler:

come beforeeven before