Facebook

Sözlük

before

preposition

Türkçe'si-den önce
Türpreposition
Örnek Cümle
This report emphasizes the fact that as a result of inadequate medical care, many children in developing countries die before they reach even one year old.
Bu rapor, tıbbi bakım eksikliği sonucunda, gelişmekte olan ülkelerde birçok çocuğun bir yaşına bile gelmeden öldüğü gerçeğini vurguluyor.

adverb

Türkçe'sidaha önce,daha önceden
Türadverb
Örnek Cümle
Shakespeare had been writing for a number of years before he became really well known.
Gerçekten üne kavuşmadan önce Shakespeare birkaç yıldır yazı yazmaktaydı.

connector

Türkçe'si-den önce
Türconnector
Örnek Cümle
In general, the force opposing motion is slightly greater before one surface starts moving over another surface than after movement has started.
Bu biraz büyük güce durağan sürtünme denir.