Facebook

Sözlük

before

preposition

Türkçe'si -den önce
Tür preposition
Örnek Cümle
If you don't mind we will compare notes before the last candidate comes in.
Sizin için sakıncası yoksa, son aday girmeden notları karşılaştıracağız.

adverb

Türkçe'si daha önce, daha önceden
Tür adverb
Örnek Cümle
The early signs of autism in infants cannot be figured out before six months.
Bebeklerde otizmin erken belirtileri altı aydan önce anlaşılmaz.

conjunction

Türkçe'si -den önce
Tür conjunction
Örnek Cümle
They must stick to a fixed plan that they determine before starting the experiment.

Alternatif öneriler:

come beforeeven before