Facebook

Sözlük

before

preposition

Türkçe'si-den önce
Türpreposition

adverb

Türkçe'sidaha önce,daha önceden
Türadverb
Örnek Cümle
The fire had spread to the next building before the firemen arrived.
İtfaiyeciler yetişmeden önce yangın bitişik binaya sıçramıştı.

conjunction

Türkçe'si-den önce
Türconjunction
Örnek Cümle
Another method, used to prevent large avalanches, is to dislodge snow masses on mountainsides before they can grow big and become dangerous.
Büyük çığlara engel olmak için kullanılan bir başka yöntem, dağ yamaçlarındaki kar yığınlarını,büyüyüp tehlikeli olmadan yerlerinden oynatmaktır.