Facebook

Sözlük

beginning

noun

Türkçe'si başlangıç
Tür noun
Örnek Cümle
Until the beginning of the 20th century most of the immigrants came from Great Britain and Ireland.
20. yüzyılın başlangıcına kadar göçmenlerin çoğu Büyük Britanya ve İrlanda'dan geldi.