Facebook

Sözlük

beginning

noun

Türkçe'si başlangıç
Tür noun
Örnek Cümle
There will be about eight billion people in the world at the beginning of the 21 st century.
21. yüzyılın başında dünyada aşağı yukarı 8 milyar insan vardı.