Facebook

Sözlük

beginning

noun

Türkçe'sibaşlangıç
Türnoun
Örnek Cümle
The object of the research is at the beginning of the report.
Araştırmanın ne hakkında olduğu raporun başındadır.