Facebook

Sözlük

behind

preposition

Türkçe'siarkasında,arkasına
Türpreposition
Örnek Cümle
One of the main reasons behind the rapid development is the significant change in the education sector.
Hızlı gelişimin arkasındaki en önemli sebeplerden biri eğitim sektöründeki önemli değişimdir.