Facebook

Sözlük

being

noun

Türkçe'si varlık, var olma
Tür noun
Örnek Cümle
Besides being important foodstuffs for people, corn and soya beans also have numerous industrial uses.
İnsanlar için önemli yiyecek maddeleri olmalarının yanı sıra, mısır ve soya fasulyesi sayısız endüstriyel kullanıma da sahiptir.