Facebook

Sözlük

belief

noun

Türkçe'siinanç
Türnoun
Örnek Cümle
There is a widespread belief that technology is destructive.
Teknolojinin yıkıcı olduğu yolunda yaygın bir inanış vardır.