Facebook

Sözlük

belong to

phrasal verb

Türkçe'si ait olmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
The buildings on the corner belong to the Ministry of Education.
Köşedeki binalar Milli Eğitim Bakanlığına aittir.