Facebook

Sözlük

belong to

phrasal verb

Türkçe'si ait olmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Certain alloys containing manganese, aluminium and copper belong to this class.
Yukarıdaki maddelerin hiçbirini içermeyen kimi alaşımlar da mıknatıslıdır.