Facebook

Sözlük

belong

verb

Türkçe'si ait olmak
Tür verb
Örnek Cümle
Ancient Greek and Egyptian art do not belong to the past; they are even more alive today than they were yesterday.
Eski Yunan ve Mısır sanatı geçmişe ait değildir; bugün, dün olduğundan daha çok canlıdır.