Facebook

Sözlük

belong

verb

Türkçe'si ait olmak
Tür verb
Örnek Cümle
The buildings on the corner belong to the Ministry of Education.
Köşedeki binalar Milli Eğitim Bakanlığına aittir.