Facebook

Sözlük

beneath

preposition

Türkçe'si altında
Tür preposition
Örnek Cümle
Magma generated deep in the Earth's mantle rises and accumulates in a reservoir beneath an existing caldera formed during a previous violent eruption.
Yer kabuğunun derinliklerinde oluşan magma yükselir ve daha önceki şiddetli bir fışkırma sırasında oluşan mevcut bir çöküntünün altındaki haznede toplanır.