Facebook

Sözlük

beneficial

adjective

Türkçe'si faydalı
Tür adjective
Örnek Cümle
Traditionally, surma is thought to have beneficial effects.
Genellikle sürmenin yararlı etkileri olduğu düşünülür.