Facebook

Sözlük

beneficial

adjective

Türkçe'si faydalı
Tür adjective
Örnek Cümle
Many of the popular techniques like controlled breathing, meditation, physical movement, mental imagery and stretching are beneficial to reduce stress.
Kontrollü nefes alma, meditasyon, fiziksel hareket, zihinsel hayal kurma ve gerilme gibi bir çok popüler teknik stresi azaltmak için yararlıdır.