Facebook

Sözlük

beneficial

adjective

Türkçe'sifaydalı
Türadjective
Örnek Cümle
The next important issue to improve memory space and concentration could be the electrical power of beneficial considering.
Bellek alan ve konsantrasyonu geliştirmek için bir sonraki önemli konu, yararlı düşünmenin elektriksel güç olabilir.

Alternatif öneriler:

beneficiallybeneficiary