Facebook

Sözlük

benefit

verb

Türkçe'si faydalanmak, yararlanmak
Tür verb
Örnek Cümle
The prevention and control of diabetes is another major benefit to exercise.
şeker hastalığının önlenmesi ve korunması egzersizin diğer önemli bir faydasıdır.

noun

Türkçe'si fayda,yarar
Tür noun
Örnek Cümle
It is of vital importance for a good leader to plan, analyse and align the plans to the fresh opportunities and new circumstances for the benefit of the organization.
İyi bir lider için şirketin yararları adına yeni olanaklar ve zenginliklere yönelik plan yapmak, analiz yapmak ve planları sıraya koymak hayati bir önemdir.