Facebook

Sözlük

benefit

verb

Türkçe'sifaydalanmak, yararlanmak
Türverb
Örnek Cümle
The demand for visitors to travel for business or to benefit from themselves inside a new spot, is on the rise.
Ziyaretçilerin iş seyahati ya da içeride yeni bir alandan faydalanma talepleri artışta.

noun

Türkçe'sifayda,yarar
Türnoun
Örnek Cümle
He pointed out that small and medium-sized companies would particularly benefit from the customs union.
Küçük ve orta ölçekli şirketlerin gümrük birliğinden özellikle yararlanacaklarını belirtti.