Facebook

Sözlük

benefit

verb

Türkçe'si faydalanmak, yararlanmak
Tür verb
Örnek Cümle
The demand for visitors to travel for business or to benefit from themselves inside a new spot, is on the rise.
Ziyaretçilerin iş seyahati ya da içeride yeni bir alandan faydalanma talepleri artışta.

noun

Türkçe'si fayda,yarar
Tür noun
Örnek Cümle
One of the best and less known benefit of exercise is that it can ease your depression and anxiety.
Egzersizin en iyi ve en az bilinen yararlarından birisi, depresyon ve endişeni azaltabilmesidir.