Facebook

Sözlük

benefit

verb

Türkçe'sifaydalanmak, yararlanmak
Türverb
Örnek Cümle
He pointed out that small and medium-sized companies would particularly benefit from the customs union.
Küçük ve orta ölçekli şirketlerin gümrük birliğinden özellikle yararlanacaklarını belirtti.

noun

Türkçe'sifayda,yarar
Türnoun
Örnek Cümle
The prevention and control of diabetes is another major benefit to exercise.
şeker hastalığının önlenmesi ve korunması egzersizin diğer önemli bir faydasıdır.