Facebook

Sözlük

best

adjective

Türkçe'si en iyi
Tür adjective
Örnek Cümle
But it has become increasingly hard to sustain the idea that Britain has the best television in the world.
Ancak, İngiltere'nin dünyada en iyi televizyona sahip olduğu görüşünü sürdürmek giderek zorlaşmıştır.

adverb

Türkçe'si en iyisi
Tür adverb
Örnek Cümle
Interest and activity are considered as the best remedies for depression.
İlgi ve etkinlik, depresyon için en iyi tedaviler olarak görülür.