Facebook

Sözlük

best

adjective

Türkçe'si en iyi
Tür adjective
Örnek Cümle
The collision of two galaxies provides the best evidence yet obtained of the invisible dark matter assumed to dominate the mass of the universe.
İki galaksinin çarpışması, evrenin kütlesine hükmettiği sanılan görünmez kara maddenin bugüne kadar elde edilen en iyi kanıtını sağlar.

adverb

Türkçe'si en iyisi
Tür adverb
Örnek Cümle
Although there are so many advanced devices available, exploration is still the best way of getting information about unknown places.
Bu kadar çok gelişmiş cihaz olmasına rağmen keşif, bilinmeyen yerlerle ilgili bilgi toplamada hala eniyi yöntemdir.