Facebook

Sözlük

best

adjective

Türkçe'sien iyi
Türadjective
Örnek Cümle
One of the best and less known benefit of exercise is that it can ease your depression and anxiety.
Egzersizin en iyi ve en az bilinen yararlarından birisi, depresyon ve endişeni azaltabilmesidir.

adverb

Türkçe'sien iyisi
Türadverb
Örnek Cümle
Matching the very best technical strengths on this planet with the lowest cost is the essence of globalization.
En düşük maliyetle bu gezegendeki en iyi teknik güçleri eleştirmek küreselleşmenin özüdür.