Facebook

Sözlük

better

adjective

Türkçe'si daha iyi
Tür adjective
Örnek Cümle
Most people might think that it is better to focus on making as much profits in the early stage of business but survival is much better for the long run.
Çoğu insan şirketin ilk aşamasında böylesi karlara odaklanmanın daha iyi olduğunu fakat ayakta kalmanın uzun vadede daha iyi olduğunu düşünebilir.

adverb

Türkçe'si daha iyi şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
In any field better communication helps to sort out things, solve problems and dispel misunderstandings.
Herhangi bir alanda daha iyi iletişim, durumları sıralamaya, problemleri çözmeye ve yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

verb

Türkçe'si iyileştirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Contrary to popular belief, bottled water is not always better than tap water.
İnanılanın aksine şişe suyu her zaman musluk suyundan daha iyi değildir.