Facebook

Sözlük

better

adjective

Türkçe'sidaha iyi
Türadjective
Örnek Cümle
If you have a headache, you’d better take an aspirin.
Eğer başınız ağrıyorsa bir aspirin almanız iyi olur.

adverb

Türkçe'sidaha iyi şekilde
Türadverb
Örnek Cümle
Bringing more water to land, improving the soil, providing plant nutrients, teaching the farmer better cultural practices cannot yield maximum results unless the plants under cultivation are able to respond fully to the improved environment and practices.
Ekilen bitkiler geliştirilen çevre ve uygulamalara tam olarak uyum göstermezse, araziye daha çok su getirmek, toprağı iyileştirmek, bitkilere gübre sağlamak, çiftçiye daha iyi ekim yöntemleri öğretmek en iyi sonuçları vermeyebilir.

verb

Türkçe'siiyileştirmek
Türverb
Örnek Cümle
I think you’d better talk to your parents.
Anne babanızla konuşsanız iyi edersiniz sanıyorum.