Facebook

Sözlük

better

adjective

Türkçe'si daha iyi
Tür adjective
Örnek Cümle
Knowing a second language can create a better understanding of different cultures, open job opportunities and help with academic success.
İkinci bir dil bilmek farklı kültürleri daha iyi anlamayı sağlayabilir, iş olanakları açabilir ve akademik başarıya yardım edebilir.

adverb

Türkçe'si daha iyi şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
He might find a better job.
Daha iyi bir iş bulabilir.

verb

Türkçe'si iyileştirmek
Tür verb
Örnek Cümle
The more carefully you read the story, the better you will understand it.
Öyküyü ne kadar dikkatli okursanız o kadar iyi anlarsınız.