Facebook

Sözlük

better

adjective

Türkçe'sidaha iyi
Türadjective
Örnek Cümle
Women are better at managing money than men.
Kadınlar para yönetiminde erkeklerden daha iyidir.

adverb

Türkçe'sidaha iyi şekilde
Türadverb
Örnek Cümle
I’d better call a doctor because mother has a high temperature.
Annemin ateşi yüksek olduğu için doktoru arasam iyi olur.

verb

Türkçe'siiyileştirmek
Türverb
Örnek Cümle
It is commonly believed that children are better suited to learn a second language than are adults.
Cocukların ikinci bir dil öğrenmeye yetişkinlerden daha uygun olduğuna yaygın olarak inanılmaktadır.