Facebook

Sözlük

better

adjective

Türkçe'si daha iyi
Tür adjective
Örnek Cümle
You’d better speak to your father about it.
O konuda babanızla konuşsanız iyi olur.

adverb

Türkçe'si daha iyi şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
Aid is most effective when it is distributed by local non-governmental organizations, which can better assess a community's needs.
Yardım, bir topluluğun ihtiyaçlarını daha iyi değerlendirebilen hükümet dışı yerel kuruluşlar tarafından dağıtıldığı takdirde en etkili olur.

verb

Türkçe'si iyileştirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Women are better at managing money than men.
Kadınlar para yönetiminde erkeklerden daha iyidir.