Facebook

Sözlük

beyond

preposition

Türkçe'siötesine,ötesinde
Türpreposition
Örnek Cümle
People living to age 100 and beyond represent one ofthe fastest growing age groups of the Americanpopulation.
100 yaş ve üzerinde olan insanlar, Amerikan nüfusunun en hızlı artan yaş gruplarından birini temsil etmektedir.

Alternatif öneriler:

get beyondgo beyond