Facebook

Sözlük

big

adjective

Türkçe'si büyük, kocaman
Tür adjective
Örnek Cümle
Jamal used to live in the slums, but now he lives in a big house.
Jamal gecekondu mahallesinde yaşardı, ama şimdi büyük bir evde yaşıyor.