Facebook

Sözlük

biochemically

adverb

Türkçe'sibiokimyaya ilişkin olarak
Türadverb