Facebook

Sözlük

biological

adjective

Türkçe'si biyolojik
Tür adjective
Örnek Cümle
Most Cuban exiles in America believe thatCuba possesses biological warfare technology andis also on friendlier terms with Iraq thanthe Pentagon thinks.
Amerika'daki Kübalı sürgünlerin çoğu, Küba'nın biyolojik savaş teknolojisine sahip olduğuna ve ayrıca, Irak'la Pentagonun sandığından daha dostça ilişkiler içinde olduğuna inanmaktadır.