Facebook

Sözlük

biological

adjective

Türkçe'si biyolojik
Tür adjective
Örnek Cümle
the biological rhythms of seashore organisms.
deniz kıyısı organizmalarının biyolojik ritimleri.