Facebook

Sözlük

biological

adjective

Türkçe'sibiyolojik
Türadjective
Örnek Cümle
Different radioactive substances produce various types of radiation, which have their own particular biological effects.
Değişik radyoaktif maddeler, kendine özgü biyolojik etkileri olan değişik türde radyasyon yayarlar.