Facebook

Sözlük

black

adjective

Türkçe'si siyah; siyahi
Tür adjective
Örnek Cümle
'The Black Death' is the name given to the plague which swept across Europe in the years 1348-50 and wiped out almost a half of the population.
'Kara Ölüm', 1348-50 yıllarında Avrupa’yı baştan başa saran ve hemen hemen nüfusun yarısını silip süpüren vebaya verilen addır.

Alternatif öneriler:

black outblack-market