Facebook

Sözlük

blast

verb

Türkçe'sipatlamak; tahrip etmek
Türverb
Örnek Cümle
The iron ore melted in the blast furnaces rarely contains more than 65 % iron and sometimes the proportion may come down to 30 %.
Yüksek fırınlarda işlenen demir cevheri nadir olarak %65'ten fazla demir ihtiva eder ve bazen bu oran % 30'a kadar düşebilir.

noun

Türkçe'sipatlama; ani rüzgâr
Türnoun
Örnek Cümle
The iron ore melted in the blast furnaces rarely contains more than 65 % iron and sometimes the proportion may come down to 30 %.
Yüksek fırınlarda işlenen demir cevheri nadir olarak %65'ten fazla demir ihtiva eder ve bazen bu oran % 30'a kadar düşebilir.

Alternatif öneriler:

blastedblasterblasting