Facebook

Sözlük

blow

verb

Türkçe'siüflemek,esmek
Türverb
Örnek Cümle
Whenever governments use globalization to deny responsibility, democracy suffers another blow and prospects for growth in the developing countries are set back a little further.
Ne zaman ki hükümetler sorumluluktan kaçınmak için küreselleşmeyi kullanır, demokrasi bir darbe daha alır ve kalkınmakta olan ülkelerdeki büyüme ümitleri biraz daha geriye atılır.

noun

Türkçe'sivurma,vuruş
Türnoun
Örnek Cümle
This proved to be the final blow for a country already dependent on the outside world for survival.
Hayatta kalabilmek için zaten dış dünyaya bağımlı olan ülkeye bunun son darbe olduğu ortaya çıktı.