Facebook

Sözlük

blue

adjective

Türkçe'si mavi
Tür adjective
Örnek Cümle
Its solution in water turns blue litmus red.
Su içindeki eriyiği mavi turnusolu kırmızıya dönüştürür.