Facebook

Sözlük

bluish

adjective

Türkçe'si mavimsi
Tür adjective
Örnek Cümle
For example, if the temperature of oxygen falls below - 183 C, it changes from a colorless gas to a bluish liquid, which is highly magnetic.
Söz gelimi oksijenin sıcaklığı -183 °C derecenin altına düşerse renksiz gaz durumundan epeyce mıknatıslı olan mavimsi bir sıvı haline dönüşür.