Facebook

Sözlük

board

verb

Türkçe'si (gemi, uçak) binmek
Tür verb
Örnek Cümle
New managing director appointed by board of directors was sent here with the purpose of carrying out building project.
Yönetim kurulu tarafından atanan yeni genel müdür, inşaat projesini yürütmek amacıyla buraya gönderildi.

noun

Türkçe'si tahta, pano; kurul
Tür noun
Örnek Cümle
New managing director appointed by board of directors was sent here with the purpose of carrying out building project.
Yönetim kurulu tarafından atanan yeni genel müdür, inşaat projesini yürütmek amacıyla buraya gönderildi.