Facebook

Sözlük

body

noun

Türkçe'si beden, gövde; ceset
Tür noun
Örnek Cümle
Although the thyroid gland is one of the most important organs, most people don't know in which part of the body it is.
Tiroit bezi en önemli organlardan biri olduğu halde, çoğu kimse onun vücudun neresinde olduğunu bilmez.