Facebook

Sözlük

body

noun

Türkçe'sibeden, gövde; ceset
Türnoun
Örnek Cümle
When energy output is greater than energy input in the body, stored fat is utilized, and body weight decreases.
Vücuttaki enerji çıkışı, enerji girişinden daha büyükse, depolanmış yağ kullanılır ve vücut ağırlığı azalır.