Facebook

Sözlük

boil

verb

Türkçe'sikaynamak
Türverb
Örnek Cümle
A dissolved substance, or solute, can be separated from the liquid in which it is dissolved by boiling away the solvent.
Çözünen madde, çözgen kaynatılarak içinde çö­zündüğü sıvıdan ayrılabilir.

Alternatif öneriler:

boiledboilerboiling