Facebook

Sözlük

bomb

verb

Türkçe'sibombalamak
Türverb
Örnek Cümle
Scientists calculated that the aircraft that dropped the bomb on Hiroshima must have been at least 14 km away from the blast so as not to be destroyed.
Bilimadamları, Hiroşima’ya bomba atan uçağın yok olmaktan kurtulmak için, patlamadan en az 14 km uzakta olmuş olması gerektiğini hesapladılar.

noun

Türkçe'sibomba
Türnoun
Örnek Cümle
Some people built bomb shelters in case there is a nuclear war.
Bazı insanlar nükleer savaş olur diye bomba sığınakları inşa etti.

Alternatif öneriler:

bombardbombardmentbomberbombing