Facebook

Sözlük

book

verb

Türkçe'si yer ayırtmak
Tür verb
Örnek Cümle
I haven't got a far more interesting book than that.
Şundan çok daha ilginç (bir) kitabım yok(tur).

noun

Türkçe'si kitap
Tür noun
Örnek Cümle
A large part of this book is concerned with the changes and innovations observed in the world's art from primitive cave drawings to contemporary movements.
Bu kitabın büyük bir bölümü , ilkel mağara resimlerinden günümüz akımlarına kadar dünya sanatında görülen değişiklikler ve yenilikler ile ilgilidir.