Facebook

Sözlük

book

verb

Türkçe'si yer ayırtmak
Tür verb
Örnek Cümle
Mary Williams, who has written a new book onliterary criticism, is one of the most influential and original literary critics and feminist thinkers of ourtime.
Edebiyat eleştirisi üzerine yeni bir kitap yazmış olan Mary Williams, günümüzün en etkili ve özgün edebiyat eleştirmenlerinden ve feminist düşünürlerinden biridir.

noun

Türkçe'si kitap
Tür noun
Örnek Cümle
A large part of this book is concerned with the changes and innovations observed in the world's art from primitive cave drawings to contemporary movements.
Bu kitabın büyük bir bölümü , ilkel mağara resimlerinden günümüz akımlarına kadar dünya sanatında görülen değişiklikler ve yenilikler ile ilgilidir.