Facebook

Sözlük

boost

verb

Türkçe'si artırmak,yükseltmek
Tür verb
Örnek Cümle
There are various team building exercises that can not only improve teamwork but also boost each individuals confidence as well.
Sadece takım çalişmasını gerektirmeyen, aynı zamanda her bir bireyin güvenini artıran çeşitli takım oluşturma egzersizleri vardır.

noun

Türkçe'si yardım, destek
Tür noun
Örnek Cümle
A successful transition by Russia, from a communist monopoly on power to political pluralism, has been an enormous boost to the stability of the new democracies throughout Eastern Europe.
Rusya'nın komünist bir iktidar tekelinden siyasi çoğulculuğa başarılı geçişi, tüm Doğu Avrupa'daki, yeni demokrasilerin istikrarı için muazzam bir destek olmuştur.