Facebook

Sözlük

border

verb

Türkçe'sisınırı olmak
Türverb
Örnek Cümle
Oman’s border dispute with Yemen came to an end upon the signing of an agreement in October 1992 between the two countries.
Umman'ın Yemen'le olan sınır anlaşmazlığı, iki ülke arasında Ekim 1992'de antlaşma imzalanması üzerine sona erdi.

noun

Türkçe'sisınır,hat
Türnoun
Örnek Cümle
Oman’s border dispute with Yemen came to an end upon the signing of an agreement in October 1992 between the two countries.
Umman'ın Yemen'le olan sınır anlaşmazlığı, iki ülke arasında Ekim 1992'de antlaşma imzalanması üzerine sona erdi.

Alternatif öneriler:

borderingborderlessborderline