Facebook

Sözlük

borrow

verb

Türkçe'siödünç almak
Türverb
Örnek Cümle
Do you have any books on linguistics? I want to borrow one.
Dilbilimine ait kitaplarınız var mı? Bir tanesini ödünç almak istiyorum.

Alternatif öneriler:

borrowerborrowing