Facebook

Sözlük

borrower

noun

Türkçe'siödünç alan kişi
Türnoun

Alternatif öneriler:

borrowborrowing