Facebook

Sözlük

both

quantifier

Türkçe'si(iki şeyin) her ikisi
Türquantifier
Örnek Cümle
In both analysis and synthesis it is often necessary to separate solids from liquids.
Hem analiz hem de sentezde çoğu zaman katıları sıvılardan ayırmak gerekir.

Alternatif öneriler:

both...and...botherbothered