Facebook

Sözlük

both

quantifier

Türkçe'si (iki şeyin) her ikisi
Tür quantifier
Örnek Cümle
Despite progress in reducing emissions, air pollution poses risks for both human health and the environment.
Emisyonu azaltmadaki ilerlemeye rağmen hava kirliliği hem insan sağlığına hem çevreye risk teşkil eder.