Facebook

Sözlük

bound to do

modal

Türkçe'simahkum olmak,zorunlu olmak
Türmodal