Facebook

Sözlük

break-up

noun

Türkçe'si parçalanma
Tür noun
Örnek Cümle
Some of the common causes of anxiety include a break-up in the family, a death, abuse and family conflict.
Kaygının yaygın sebeplerinden bazıları, yuvanın yıkılması, ölüm, taciz ve aile çatışmasını içermektedir.