Facebook

Sözlük

breakdown

noun

Türkçe'si arıza; parçalanma
Tür noun
Örnek Cümle
In his statement, he did not conceal the fact that Serbia’s hard-line attitude had led to the breakdown of the talks.
Demecinde, Sırbistan’ın katı tutumunun görüşmelerin kesilmesine yol açtığı gerçeğini saklamadı.