Facebook

Sözlük

bridge

verb

Türkçe'si boşluğu doldurmak
Tür verb
Örnek Cümle
Historically, geographically, and economically, Finland is a bridge between East and West, linking Western Europe and the former states of the Soviet Union.
Tarihî, coğrafi ve ekonomik olarak Finlandiya, Doğuve Batı arasında bir köprü olup, Batı Avrupa ve eski Sovyetler Birliği devletlerini birbirine bağlar.

noun

Türkçe'si köprü
Tür noun
Örnek Cümle
The new bridge will have been finished in five years time.
Yeni köprü beş yıl içinde bitirilmiş olacak.