Facebook

Sözlük

brief

adjective

Türkçe'sikısa, öz
Türadjective
Örnek Cümle
It is only possible to give a brief outline of the subject here.
Burada konunun ancak kısaca ana hatları verilebilir.

verb

Türkçe'siözetlemek
Türverb
Örnek Cümle
It is only possible to give a brief outline of the subject here.
Burada konunun ancak kısaca ana hatları verilebilir.

noun

Türkçe'siözet
Türnoun
Örnek Cümle
Methane has a large effect for a brief period, whereas carbon dioxide has a small effect for a long period.
Metanın kısa süreliğine büyük bir etkisi vardır, oysa ki karbondioksitin uzun süreliğine küçük bir etkisi vardır.