Facebook

Sözlük

bring down

phrasal verb

Türkçe'sidevirmek,indirmek,azaltmak
Türphrasal verb
Örnek Cümle
Money can bring down governments, start wars, create power or poverty.
Para, hükümetleri devirebilir, savaşları başlatabilir, güç ya da yoksulluk yaratabilir.