Facebook

Sözlük

bring up

phrasal verb

Türkçe'si çocuk yetiştirmek; gündeme getirmek; kusmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Changing technology has made it possible to bring up oil from under the sea.
Değişen teknoloji deniz altından petrol çıkarılması olanağını sağlamıştır.