Facebook

Sözlük

bring

verb

Türkçe'sigetirmek
Türverb
Örnek Cümle
The opposition parties decided to act together for a common cause and to bring the government down as soon as possible.
Muhalefet partileri ortak bir amaç için birlikte hareket etmeye ve en kısa zamanda hükümeti düşürmeye karar verdiler.