Facebook

Sözlük

broke

adjective

Türkçe'siiflas etmiş,cebi delik,çulsuz
Türadjective
Örnek Cümle
By the term New Deal is meant the measures taken by President Roosevelt in the United States of America in 1933 to overcome the great economic crisis which broke out at the end of 1929.
New Deal sözüyle 1929'un sonunda patlak verenbüyük ekonomik bunalımı aşmak için 1933'teAmerika Birleşik Devletleri'nde BaşkanRoosevelt'in aldığı önlemler ifade edilmektedir.

Alternatif öneriler:

brokenbroken-downbrokerunbroken