Facebook

Sözlük

broken

adjective

Türkçe'si kırık,bozuk,arızalı
Tür adjective
Örnek Cümle
An element such as nitrogen or iron, cannot be broken down into simpler substances.
Nitrojen ya da demir gibi bir element daha küçük maddelere ayrılamaz.